(1)
Жулицька, О. В. Історія Південної України за матеріалами археологічних з’їздів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Давнина 2016, 5.