Синтаксичні і ритмічні способи презентації концепту "самотність" в коротких оповіданнях К. Менсфілд

  • S. Gasparyan
  • M. Sargsyan
  • G. Madoyan
Ключові слова: когнітивна функція, концептосфера, синтаксичне і ритмічне компонування

Анотація

У цій статті розглядається когнітивна функція синтаксичної та ритмічної організації літературного тексту. Зокрема, наш аналіз зорієнтовано на виявлення особливостей репрезентації концепту “самотність” в коротких оповіданнях К. Менсфілд. Аналіз матеріалу показує, що певне ритмічне оформлення полегшує сприйняття читачем змісту коротких оповідань автора, підвищує візуальні та акустичні ефекти, виконує фігуративну функцію, сприяючи передачі інформації про фізичний, емоційний та психічний стани персонажів. Крім того, стверджується, що синтаксичне компонування і ритм тексту відіграють важливу роль у формуванні та сприйнятті когнітивного змісту тексту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антипова А.М. Ритмическая система английской речи / А.М. Антипова. – М. : Высш. школа, 1984. – 120 с.

Гумовская Г.Н. Ритм как фактор выразительности художественного текста : дисс. … докт. филол. наук : 10.02.04 / Гумовская Галина Николаевна. – М., 2001. – 310 с.

Менджерицкая Е.О. Когнитивный синтаксис художественной литературы. Современный английский язык / Е.О. Менджерицкая. – М. : Диалог – МГУ, 1997. – 141 с.

Эткинд Е.Г. Ритм поэтического произведения как фактор содержания / Е.Г. Эткинд // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. – Л. : Наука, 1974. – С. 104–121.

Черемисина Н.В. Русская интонация: поэзия, проза, разговорная речь / Н.В. Черемисина. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Рус. язык, 1989. – 240 с.

Leech G.N. Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose / G.N. Leech, M.N. Short. – London and New York : Longman, 1981. – P. 39–45.

Mansfield K. The Collected Letters of Katherine Mansfield / K. Mansfield. – Volume 5. (eds.) Vincent O’Sullivan and Margaret Scott. – Oxford : Clarendon Press, 1922.

Sargsyan M. Representation of the Concept Loneliness in K. Mansfield’s Authorial World Picture / M. Sargsyan, G. Madoyan // Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. – Yerevan : YSU Press. – 2015. – 2(14). – P. 16–24.

Stockwell P. Cognitive Poetics. Introduction / P. Stockwell. – London : Routledge, 2002. – 193 p.

Stockwell P. Texture: A Cognitive Aesthetics of Reading / P. Stockwell. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2009. – 225 p.

Semino E. Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis (eds.) / E. Semino, J. Culpeper. – Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2002. – 333 p.
Опубліковано
2017-11-03