(1)
Blazhynska, M.; Kyrychenko, A.; Stepaniuk, D.; Korsun, O.; Kovalenko, S.; Ivanov, V.; Miannay, F.-A.; Idrissi, A.; Kalugin, O. Corrigendum to «Recent Advances in Theoretical Investigation of Titanium Dioxide Nanomaterials. A Review». Khark. Univ. Bull. Chem. Ser. 2020, 62-62.