1.
Sukhoviya M, Birdus S, Shafranyosh M, Svida Y, Shafranyosh I. Молекулярні механізми впливу повільних електронів на біологічні структури. Біофіз. вісн. [інтернет]. 6Чер2019 [cited 6Сер2020];(42):68-4. Available from: https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/11542