[1]
G. Kamarchuk, Наноструктурні точково-контактні сенсори для діагностики канцерогенних штамів бактеріі Helicobacter pylori, Біофіз. вісн., vol 2, no 38, pp 66-78, Груд 2017.