[1]
М. Євстигнєєв, А. Розвадовська, і Д. Девіс, «Н ЯМР дослідження гетероасоціації ногаламіцину з ароматичними антипухлинними антибіотиками», Біофіз. вісн., вип. 1, вип. 15, с. 43-48, Чер 2005.