1. GordienkoЕ.А., GurinaТ.M. Зростання кристала льоду в бінарному водному розчині як термодинамічно нерівноважний процес // Біофізичний вісник. 2007. № 19 (2). C. 87-91.