1. Pashynska V., Kosevich M., Gomory A. Мас-спектрометричне дослідження формування нековалентних комплексів антибіотика циклосерина з N-ацетил-D-глюкозаміном та аскорбіновою кислотою // Біофізичний вісник. 2020. № 43. C. 103-110.