1. Berzina B., Trinkler L., Korsaks V., Ruska R. Люмінісцентні AlN:Mn наночастинки для оптичного зображення біологічних матеріалів // Біофізичний вісник. 2020. № 43. C. 22-29.