(1)
Хміль, Н. В.; Колесніков, В. Г. Молекулярний докінг сироваткового альбуміну людини з детермінантами пеніциліну G. Біофіз. вісн. 2023, 7-19.