(1)
Шестопалова, А.; Є.В. Мірошниченко, Є. Комп’ютерне моделювання комплексоутворення похідної актиноцину та двоспіральної полірибоцитидилової кислоти. Біофіз. вісн. 2005, 1, 62-67.