(1)
Євстигнєєв, М.; Розвадовська, А.; Девіс, Д. Н ЯМР дослідження гетероасоціації ногаламіцину з ароматичними антипухлинними антибіотиками. Біофіз. вісн. 2005, 1, 43-48.