(1)
GordienkoЕ. А.; GurinaТ. M. Зростання кристала льоду в бінарному водному розчині як термодинамічно нерівноважний процес. Біофіз. вісн. 2007, 2, 87-91.