(1)
Pashynska, V.; Kosevich, M.; Gomory, A. Мас-спектрометричне дослідження формування нековалентних комплексів антибіотика циклосерина з N-ацетил-D-глюкозаміном та аскорбіновою кислотою. Біофіз. вісн. 2020, 103-110.