(1)
Berzina, B.; Trinkler, L.; Korsaks, V.; Ruska, R. Люмінісцентні AlN:Mn наночастинки для оптичного зображення біологічних матеріалів. Біофіз. вісн. 2020, 22-29.