(1)
Nozdrenko, D. N.; Prylutskyy, Y. I. Нелінійна зміна довжини камбаловидного м’язу щура за стимуляції еферентів. Біофіз. вісн. 2006, 1, 62-64.