(1)
Fafula, R.; Meskalo, O.; Lychkovskyy, E.; Vorobets, Z. Ефекти гідроген пероксиду на основні кінетичні параметри гідролізу АТР уабаїнчутливою NA+, K+-АТР-азою сперматозоїдів інфертильних чоловіків. Біофіз. вісн. 2017, 2, 45-53.