Ibrahimova, N. E. «Систематичний огляд паразитів (Plathelminthes: Trematoda) європейського сома (Silurus Glanis L., 1758)». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», вип. 35, Грудень 2020, с. 89-100, doi:10.26565/2075-5457-2020-35-10.