[1]
N. E. Ibrahimova, «Систематичний огляд паразитів (Plathelminthes: Trematoda) європейського сома (Silurus glanis L., 1758)», ВХНУІВНКСБ, вип. 35, с. 89-100, Груд 2020.