1. Сі У., Кот Ю., Кот К., Морс Р., ДоранO., Амжад Х., Перський Є. Показники загального обміну і оксидативного стресу у щурів при тривалій дії малих концентрацій Cd2+ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». 1. № 2 (29). C. 182-187.