1. Варігін О. Добова динаміка просторового розподілу рухливих безхребетних угруповання обростання Одеської затоки Чорного моря // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». 1. № 2 (29). C. 120-125.