1. Романчук С. Активність β-глюкозидази в проростках Arabidopsis thaliana (L.) Heynh при дії іонізуючого випромінювання // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». 1. № 2 (29). C. 103-108.