СІ, У.; КОТ, Ю.; КОТ, К.; МОРС, Р.; ДоранO.; АМЖАД, Х.; ПЕРСЬКИЙ, Є. Показники загального обміну і оксидативного стресу у щурів при тривалій дії малих концентрацій Cd2+. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», v. 29, n. 2, p. 182-187, 11.