РОМАНЬКО, М. Рівень інтенсивності процесів переокиснення ліпідів і окиснювальної модифікації білків у мембранних фракціях клітин Escherichia coli як біомаркер тестування біосумісності наночастинок металів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», v. 29, n. 2, p. 19-33, 11.