Ibrahimova, N. E. (2020). Систематичний огляд паразитів (Plathelminthes: Trematoda) європейського сома (Silurus glanis L., 1758). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 35, 89-100. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2020-35-10