Сі, У., Кот, Ю., Кот, К., Морс, Р., ДоранO., Амжад, Х., & Перський, Є. (1). Показники загального обміну і оксидативного стресу у щурів при тривалій дії малих концентрацій Cd2+. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 29(2), 182-187. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-29-23