Романько, М. (1). Рівень інтенсивності процесів переокиснення ліпідів і окиснювальної модифікації білків у мембранних фракціях клітин Escherichia coli як біомаркер тестування біосумісності наночастинок металів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 29(2), 19-33. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-29-3