(1)
Кіося, Є. Сучасні методи фауністичних досліджень наземних тихоходів (Tardigrada). БІО 1, 29, 59-70.