(1)
Дика, Л.; Шакіна, Л.; Страшнюк, В. Особливості гомологічної кон’югації політенних хромосом за впливу мікрохвиль і статичного магнітного поля у Drosophila Melanogaster Meig. БІО 1, 29, 41-48.