Манохін, О. О. «‘Територіальна експансія’ іноземних екстериторіальних поселень у Китаї (друга половина ХІХ – 1920-ті рр.)». Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, вип. 22, Червень 2020, с. 71-78, https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/15883.