1. Труш С. Метаморфози структури губернської надзвичайної комісії на Україні: причини та наслідки (на матеріалах Харківської губернської надзвичайної комісії, 1919-1922 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 1. (16).