1. Манохін О.О. «Територіальна експансія» іноземних екстериторіальних поселень у Китаї (друга половина ХІХ – 1920-ті рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 2020. (22). C. 71-78.