ТРУШ, С. Метаморфози структури губернської надзвичайної комісії на Україні: причини та наслідки (на матеріалах Харківської губернської надзвичайної комісії, 1919-1922 рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, v. 16, 11.