МАНОХІН, О. О. «Територіальна експансія» іноземних екстериторіальних поселень у Китаї (друга половина ХІХ – 1920-ті рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, v. 22, p. 71-78, 26 Чер 2020.