Манохін, О. О. (2020). «Територіальна експансія» іноземних екстериторіальних поселень у Китаї (друга половина ХІХ – 1920-ті рр.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 22, 71-78. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/15883