(1)
Манохін, О. О. «Територіальна експансія» іноземних екстериторіальних поселень у Китаї (друга половина ХІХ – 1920-ті рр.). АП 2020, 22, 71-78.