Лядова, Т., О. Волобуєва, В. Чернуський, М. Попов, Г. Летяго, і К. Павлікова. «Визначення активності Т-лімфоцитів активованих бронхолегеневими антигенами та їх імунодіагностичне значення у дітей, хворих на бронхіальну астму». Актуальні проблеми сучасної медицини, вип. 11, Червень 2023, с. 21-28, doi:10.26565/2617-409X-2023-11-03.