Лядова, Т., Волобуєва, О., Чернуський, В., Попов, М., Летяго, Г. і Павлікова, К. (2023) «Визначення активності Т-лімфоцитів активованих бронхолегеневими антигенами та їх імунодіагностичне значення у дітей, хворих на бронхіальну астму», Актуальні проблеми сучасної медицини, (11), с. 21-28. doi: 10.26565/2617-409X-2023-11-03.