Лядова, Т., Волобуєва, О., Чернуський, В., Попов, М., Летяго, Г., & Павлікова, К. (2023). Визначення активності Т-лімфоцитів активованих бронхолегеневими антигенами та їх імунодіагностичне значення у дітей, хворих на бронхіальну астму. Актуальні проблеми сучасної медицини, (11), 21-28. https://doi.org/10.26565/2617-409X-2023-11-03