Shevchenko, N., Holovko, T., Nikonova, V., & Horbas, V. (2022). Вміст натрійуретичного пептиду (NТ-proBNP) у хворих на ювенільний ідіопатичний артрит. Актуальні проблеми сучасної медицини, (10). https://doi.org/10.26565/2617-409X-2022-10-06