(1)
Андрійчук, І.; Грицишин, Л.; Іванчук, І.; Сорока, Ю.; Лісничук, Н. Корегуюча дія наночастинок Au/Ag/Fe за умов оксидативного стресу при індукованій аденокарциномі товстої кишки. АПММ 2023, 56-64.