(1)
Shevchenko, N.; Holovko, T.; Nikonova, V.; Horbas, V. Вміст натрійуретичного пептиду (NТ-ProBNP) у хворих на ювенільний ідіопатичний артрит. АПММ 2022.