Конфігурація громадянської ідентичності східноукраїнського студентства

Ігор Щербак

Анотація


У статті на основі результатів досліджень, здійснених протягом 2002-2015 р. р. соціологами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серед пострадянського, в тому числі українського, студентства, аналізується динаміка рівня громадянської ідентифікації студентів Східної України. Підкреслюється, що актуальність такого аналізу зумовлюється тим, що громадянська ідентичність є одним із найкомпромісніших ресурсів процесу солідаризації українського суспільства. Вибір вузівської молоді в якості об’єкту дослідження пояснюється тим, що, у порівнянні з іншими соціальними групами, студентство відчуває чи не найпотужніший вплив різноманітних політик ідентичності. Описується конфігурація громадянської ідентичності східноукраїнського студентства: її форма, рівень, змістовне наповнення, взаємозв’язок з іншими видами соціальних ідентичностей. Доводиться, що громадянська ідентичність посідає одну з провідних позицій у системі ідентифікацій студентської молоді поряд з такими ідентичностями,  як локальна, етнічна та європейська. Демонструється зв’язок громадянської ідентичності з позицією студентів відносно подій останніх років в Україні. 


Ключові слова


громадянська ідентичність; студентство; схід України

Повний текст:

PDF

Посилання


Українське студентство у пошуках ідентичності: / за ред В. Л. Арбєніної, Л. Г. Сокурянської. – : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012. – 308 с.

Соціальна ідентифікація [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://subject.com.ua/sociology/dict/170.html.

Колодій А. До питання про сутність, шляхи і стадії формування громадянської нації в Україні / Антоніна Колодій // Народознавчі зошити. – 2004. – № 5-6. – C. 12-25.

Сокурянська Л. Г. Дефіцит громадянської ідентичності молоді як соціокультурний феномен: чинники актуалізації / Л. Г. Сокурянська, Г. С. Остроухова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – С. 520–525.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.