Можливості та проблеми теоретичного та емпіричного дослідження ментальності

Елена Лисеенко

Анотація


 У статті розглядаються проблеми та можливості наукового, зокрема теоретико-соціологічного та емпіричного, аналізу феномену ментальності. Акцентується увага на особливостях соціологічної інтерпретації поняття «ментальність»/»менталітет», наводиться авторська концептуалізація структури ментальності. Аналізуються деякі методологічні підходи та досвід емпіричних досліджень ментальності в європейській та вітчизняній соціології. Формулюється висновок про актуалізацію соціологічного вивчення такого багатовимірного феномену, як ментальність, у контексті соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства.


Ключові слова


ментальність / менталітет; структура ментальності; емпіричні дослідження ментальності

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Рожанский М. Ментальность // 50/50: Опыт словаря нового мышления / М. Рожанский. – М.: Прогресс, 1989. – 560 с.

Cambridge internation dictionary of English. – Cambridge UP. – 1995.

Попова И. М. Социальная цена «запаздывающей» модернизации // И. М. Попова: Memoria / сост. М. Кунявский, Е. Лисеенко, О. Лычковская. – Одесса: Астропринт, 2011. – С. 195-212.

Победа Н. А. Возрождение духовности как предмет социологического анализа / Н. А. Победа // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2000. – С. 43-52. , с. 48-50.

Ручка А. Ціннісна ментальність українського соціуму в першій декаді нового століття /А. Ручка // Українське суспільство 1992-2009. Дінаміка соціальних змін/ За ред. д. ек. н. В. Ворони, д. соц.. н. М. Шульги. – К.:Інститут соціології НАН України, 2009. – С. 285-292.

Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов» / А. Я. Гуревич. - М.: Индрик. 1993. – 256 с.

Гуревич А. Я. Жак Ле Гофф и «Hовая истоpическая наука» во Фpанции / А. Я. Гуревич // Послесловие к книге Ле Гоффа «Цивилизация сpедневекового Запада». М.: Пpогpесс – Академия, 1992. – 356 с.

Українська діаспора. – Київ : Інститут соціології АН України, 1993.– 106 с.

Sorokin P. Socil and Cultural Dynamics: in 4 vols. / P. Sorokin. – N.Y.: American Book Company, 1937–1941. – Vol. 1, 775 p.

Донченко Е. Концепция социальной психики общества // Философская и социологическая мысль.– Киев: Наукова думка, 1994. – № 1–2. – С. 118–157.

Московичи С. Век толп / С. Московичи. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yurpsy.com/files/biblio/moskov/moskov.htm

Головаха Є. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами «Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009 / Є. Головаха, А. Горбачик – К.: Інститут соціології НАН України, 2010. – 118 с.

Победа Н. А. Возрождение духовности как предмет социологического анализа / Н. А. Победа // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2000. – С. 43-52.

Лисеенко Е. Социально-политические настроения населения Украины (по результатам исследования в г. Одессе) / Е. Лисеенко // Наукове пізнання: методологія та технологія.– Одеса: ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2008. – С. 95–99.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.