Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»

Головна увага Вісника приділяється дослідженню історії та культури України, історіографічним проблемам, етнокультурним студіям. На його сторінках розглядаються особливості соціальних, політичних і культурних процесів у європейському, загальноукраїнському та регіональному вимірах від давніх часів до сьогодення.

ISSN: 2227-6505                           Рік заснування: 1996

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696ПР від 04.10.2006

Періодичність: 2 рази на рік


Том 25 (2017)


Обкладинка