№ 56 (2017)


Обкладинка

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ім. В.Н. Каразіна
Серія: «Теорія культури і філософія науки»
Випуск 56

Харків 2017