Психологічні особливості гендерної поведінки осіб раннього підліткового віку

В. В. С. Палій, А. О. Гранкіна

Анотація


Робота присвячена дослідженню особливостей гендерної поведінки та гендерних настанов у осіб раннього підліткового віку. В роботі представлено теоретичний огляд класичних та сучасних наукових поглядів на питання гендеру. В ході проведеного дослідження здійснено аналіз структурних особливостей параметрів маскулінності та фемінінності у структурі статево-рольової сфери особистості підлітків. Досліджені та проаналізовані особливості гендерних настанов осіб раннього підліткового віку. Описано зв’язок між статево-рольовими особливостями досліджуваних та типом їх гендерних настанов відносно до протилежної статі

Ключові слова


гендерна поведінка; гендерні настанови; статеворольова сфера особистості; гендерна ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бендас Т. В. Гендерная психология: Учебное пособие/ Татьяна Владимировна Бендас. – СПб.: Питер, 2006. – 431с.

Гендер для медій: підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / [М. Маєрчик, Л. Малес, Т. Марценюк, О. Плахотнік, О. Приходько, О. Синчак, С. Шимко] ; під ред. М. Маєрчик. – К.: Критика, 2017. – 217 с.

Гофман И. Гендерный дисплей // Введение в гендерные исследования. Часть 2: Хрестоматия / Под ред. С.В. Жеребкина. – СПб.: Алетейя, 2001. – с. 306-335.

Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация / Д. Дилео. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 272 с. – (Психологический практикум: тесты).

Жеребкина И.А. Введение в гендерные исследования. Часть 1. Учебное пособие / И.А. Жеребкина. – Харьков: ХЦГИ, 2001. — 708 с.

Ильин Е.П. Пол и гендер / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2010. – 688 с.

Исмиханов М. М. Особенности полоролевых отношений подростков / М. М. Исмиханов // Студенческий научный форум. – 2015. – 5 с.

Кочарян А.С., Жидко М.Е., Терещенко Н.Н., Фролова Е.В. Полоролевая психология: коллективная монографія / А.С. Кочарян, М.Е. Жидко, Н.Н. Терещенко, Е.В. Фролова. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 236 с.

Крукс Р., Баур К. Сексуальность / Роберт Крукс, Карла Баур. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2005. – 480 с.

Малкина-Пых И.Г. Гендерная терапия. Справочник практического

психолога. / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2006. – 928 с.

Полоролевая психология: коллективная монография / [А. С. Кочарян, М. Е. Жидко, Н. Н. Терещенко, Е. В. Фролова] : под ред. Доктора психологических наук, профессора А.С. Кочаряна. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 236 с.

Собчик Л.Н. СМИЛ. Стандартизированные многофакторный метод исследования личности / Л.Н. Собчик. – СПб.: Речь, 2003. – 219 с.

Helgeson, V. S. The psychology of gender / Vicki S. Helgeson. – Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon University, 1999. – 632 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.