Гендерна терапія як інновація в консультації з молодими подружніми парами

T. Hovorun, O. Kikinezhdi, I. Shulha

Анотація


У статті представлено аналіз соціально-психологічних чинників появи ґендерної терапії як окремого напрямку психологічної допомоги подружжю, який дає змогу усунути базові конфліктогени на різних стадіях сімейного життя. Досвід застосування різних психотерапевтичних шкіл розглядається з позиції впливу на зміст ґендерних ролей з метою забезпечення паритетності їх функцінування в сім’ї

Ключові слова


ґендерна психотерапія; стадії розвитку сім’ї; конфліктогени; економічна ресоціалізація; конфронтація

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості. – Харків : Фоліо, 1996, 239 с.

Дитяча та юнацька психотерапія: теорія і практика в сучасних наукових дослідженнях: колективна монографія / за заг. ред. Г. В. Католик. – Львів: Астролябія, 2012, 312 с.

Малкина-Пых И.Г. Гендерная терапия / И. Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2006, 928 с.

Психотерапия как невербальная практика: коллективная монография / под. ред. А. С. Кочаряна. – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 260 с.

Barnett R., Rivers C. Same Difference: How Gender Myths Are Hurting Our Relationships, Our Children, and Our Jobs. New York: Basic Books, 2004.

Bergman S., Pollack W., Levant R. Men’s psychological development relation perspective // New psychotherapy for men. New York: Wiley, 1995, P. 68–90.

Bohner G., Wänke M. Attitudes and attitude change. UK: Psychology Press, 2002, 295 р.

Levant R., Silverstein L. Gender in neglected by both evidence based practices and “treatments as usual” // Evidence based practice in mental health; ed. Norcross L. Washington DC: APA, 2005, P. 338–345.

Mahalik J. International psychotherapy and counselling with men. Good-San Francisco: Jossey-Bass, 2005, P. 324–247.

Philpot C., Brooks G., Philpot C. Intergender communication and gender-sensitive family therapy // Integration Family Therapy; ed. Mikcsell R., R.Lusterman D., McDaniel S. Washington DC: APA, 2005, P. 303–327.

Philpot C., Brooks G. , Lusterman D. , Nutt R. Why men and women clash and how therapists can bring them together. Washington DC: APA, 1997.

Smith R., Weber A. Applying Social Psychology irfeveryday life // Applied Social Psychology; ed. Schneider F., Gruman J., Contts L. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2005, 449 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.