Том 30 (2016)

Питання політології

Видання є фаховим у галузі політичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015). 
Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 15 від 28.11.2016 р.)


Редакційна колегія:

Фісун О. А. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна (відповідальний редактор);

Гейл Г. – професор кафедри політології Університету Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США);

Денисенко І. Д. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри політології, соціології та культурології ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

Дерлугьян Г. М. – професор Нью-Йоркського університету (США);

Журженко Т. Ю. – Інститут наук про людину у Відні (Австрія);

Завершинський К. Ф. – докт. політ. наук, професор Санкт-Петербурзького університету (Російська Федерація);

Зегерт Д. – професор Інституту політичних наук Віденського університету (Австрія);

Зеленько Г. І. – докт. політ. наук, професор, провідний наук, співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України;

Карпенко І. В. – докт. філос. наук, професор, зав. кафедри теоретичної та практичної філософії, декан філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Круглашов А. М. – докт. політ. наук, професор, зав. кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Півнева Л. М. – докт. політ. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Розумний М. М. – докт. політ. наук, зав. відділу політичних стратегій НІСД (м.Київ);

Романюк А. С. – докт. політ. наук, професор каф. політології Львівського національного університету імені Івана Франка;

Сазонов М. І. – академік АПН України, докт. філос. наук, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Панченко Т. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Шаповаленко М. В. – доктор політичних наук, доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна;

Целуйко В. О. – канд. політ. наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н.Каразіна (відповідальний секретар).

 

Адреса редакційної колегії: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра політології, тел. 707-51-63. 
E-mail – vp.kh@ukr.net, politj@karazin.ua 
Адреса сайту Вісника: http://periodicals.karazin.ua/politology/

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21570 – 11470Р від 21.08.2015

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF ()

Зміст

ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ

О. А. Баталов
PDF
5-7
А. М. Міщенко
PDF
8-12
Ю. М. Біденко
PDF
13-22
І. П. Печеранський
PDF
22-29
Л. С. Хорішко
PDF
30-34
О. М. Довбня
PDF
34-40

ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

O. Romanyuk
PDF
41-46
Y. Matsiyevsky
47-51
М. В. Шаповаленко
PDF
52-54
М. С. Назаров
PDF
55-61
А. М. Ганжа
PDF
62-65
М. І. Гримська
PDF
66-70
А. О. Авксентьєв
PDF
71-78
П. Г. Гнатенко
PDF
79-85
О. В. Бровко
PDF
86-93
С. О. Топалова
PDF
94-99

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

О. В. Крисенко
PDF
100-104
О. С. Гайко
PDF
104-108
С. В. Валесян
PDF
108-113
R. Zaporozhchenko
114-119
Р. М. Колісніченко
PDF
120-126
О. Е. Литвин
PDF
127-131
Я. Д. Осадча
PDF
132-136
М. І. Шевченко
PDF
137-141
М. Є. Целуйко
PDF
142-147

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ В ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

О. О. Пересада
PDF
148-154