ГЕОПОЛІТИЧНІ СКЛАДОВІ УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ

О. А. Сутула

Анотація


Розглядаються геополітичні особливості української кризи крізь призьму змін глобального світового порядку. Узагальнено теоретичний досвід досліджень української геополітичної кризи західними та вітчизняними науковцями. Відмічається, що геополітична невизначеність держави пов’язана з постійною трансформацією зовнішньополітичних орієнтирів політичними силами України. На підставі аналізу зовнішньополітичного блоку в парламентських та президентських передвиборчих програмах робиться висновок щодо формування сучасного геополітичного статусу України, а також можливі сценарії його подальшого розвитку.

Ключові слова


геополітика; українська криза; євроінтеграція; політичні партії; програми партій

Повний текст:

PDF

Посилання


Дністрянський М. С. Геополітика: навчальний посібник / М. С. Дністрянський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 436 с.

Левандовський В. Україна в геополітичних концепціях першої третини ХХ століття [Електронний ресурс] / В. Левандовський // Українська державність у ХХ столітті (Історикополітологічний аналіз) / колектив авторів під керівн. О. Дергачова. – К.: Політична думка, 1996. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/ukrxx/r07.htm.

Бжезинский З. Великая шахматная доска / З. Бжезинский; Пер. с англ. – М.: Междунар. отношения, 1998. – 134 с.

Україна в сучасному геополітичному просторі: Теоретичний і прикладний аспекти / Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, О. П. Дергачов. – Київ: МАУП НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень, 2002 . – 487 с.

Манжола В. Квадратура інтеграційного кола. (Актуальні проблеми європейської політики України) / В. Манжола // Політика і час. – 2007. – № 4. – С.14-18.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.